© K. Pansky 2021 - 2024
Osvětlení chodby
      Jde o ukázku řízení osvětlení chodby. Tlačítko na externí klávesnici simuluje paralelně zapojená tlačítka na schodišti, osvětlení chodby simulují LED na výstupech Q1 až Q4. Na displeji je vidět nastavený celkový čas, čas odpočtu po stisku, čas před koncem svícení, kdy osvětlení problikne jako varování, čas trvalého svícení, toho lze využít třeba při vytírání chodby a poslední údaj, stav schodišťových tlačítek. Tato informace se obzvláště hodí k hledání závady, pokud nejde rozsvítit, nebo naopak zhasnout. V obou případech je možné osvětlení ručně vypnout a to stiskem ESC a šipka nahoru. Současně se tento režim zobrazí na displeji. Pokud není závada a není zvolen ruční režim vypnutí, osvětlení lze v čase svícení kdykoliv vypnout krátkým stisknutím kteréhokoliv tlačítka na schodišti.