© K. Pansky 2021 - 2024
Mateční hodiny
       Vše řídí mikrořadič ATtiny814, údaj o času se ukládá / čte do / z RTC DS3232M (případně DS3231). U tohoto obvodu je využit výstup INT/SQW, na kterém je přítomen signál 1 Hz, ten v mikrořadiči vyvolává přerušení, ve kterém se zpracovávají povely na jednotlivé výstupy. Při výpadku napájení a následném najetí (RTC je zálohován baterií) mikrořadič dopočítá zpoždění a následně podle něj hodiny seřídí. Rovněž je možné hodiny seřídit ručně jedním spínačem. Na nepájivém poli je zapojena pouze základní řídící část, finální projekt bude dle schématu ve dvou variantách. V té první bude jeden z výstupů řídícího čipu spínat externí zdroj vyššího napětí pro ovládání hodin, ve druhé bude řídící čip sám generovat vyšší ovládací napětí hodin (pomocí signálu PWM a několka externích součástek (ve schématu čárkovaně).
Ukázka chodu matečních hodin ...