© K. Pansky 2021 - 2024
Časovač v.3
       Jedná se o další verzi časovače se čtyřmístným LED displejem, tentokrát ovládaným rotačním enkoderem. Jádrem je řídící mikrořadič ATmega4808, obsluha displeje probíhá v rutině přerušení od timeru TCA0, časová základna 1Hz je vytvořena pomocí integrovaného modulu RTC v mikročipu. Samotný displej je typu TDCR1050M, se 4x společnými anodami a 7x segmenty, tedy vhodný pro multiplexní zapojení. Dvojtečka je extra vyvedena a to jak její anoda, tak katoda. Co se týče rotačního enkoderu, ten je rovněž obsloužen v rutině přerušení od portu na náběžnou hranu, navíc má jeho přerušení nejvyšší prioritu, aby docházelo ke spolehlivému čítání při jeho otáčení a potvrzování volby. U této verze je možné i softwarově změnit jas displeje ve stupních 0 - 9.
Časovač s rotačním enkoderem