© K. Panský 2021 - 22
Spínací hodiny v.1
   Spínací hodiny v.1 řídí mikrořadič ATtiny816, údaj o času se vyčítá z RTC DS3232M, vše se zobrazuje na LCD 2x16 znaků na bázi řadiče HD44. Vše je ovládáno 4 tlačítky. Podsvětlení displeje je řízeno signálem PWM od mikrořadiče. Tato verze má 3x ON-OFF výstup (na boardu 3 led diody), každý z nich má možnost nastavit 1 časový úsek sepnutí. Co se týče softwaru menu, jeho kód je celý umístěn v paměti programu, ke každé položce menu a submenu jsou volány odpovídající funkce.
Rozpracováno, bude doplněno video.

Úvodní obrazovka - status vsýtupů, čas
Submenu nastaveni času
Submenu nastavení dne v týdnu
Menu nastavení relé č.1
Submenu relé č.1 - čas sepnutí relé
Submenu relé č.1 - čas vypnutí
Submenu nastavení dne, kdy má relé sepnout
Na úvodním displeji je zobrazen status jednotlivých výstupů a reálný čas, následuje hlavní menu a submenu nastavení reálného času, dále hlavní menu a submenu menu Timer 1, ve kterém se dá nastavit mód "automat - manuální", u "manuálního" se dá výstup nezávisle na čase zapnout  - vypnout, dále nastavení času zapnutí a vypnutí v automatickém režimu a jako poslední nastavení dne v týdnu. To celé se opakuje i pro Timer 2 a 3. Finální podoba zobrazení položek na displeji, funkcí atp. se může ještě lišit.
Popis menu ...