© K. Pansky 2021 - 2024
Pohon Belimo NM24A - SR
     Rozborka pohonu Belimo, popis jednotlivých částí viz obrázky ...
Pohon Belimo, ovládání pomocí napájení 24V
Demontáž řídící desky elektroniky
Řídící jednotka
Pohled na motor pohonu

     Jedna z mnoha variant pohonu této značky, montáž je snadná, může ovládat např. klapku, nebo trojcestný ventil. Součástí je možnost ručního přestavení polohy(černé tlačítko vlevo), prohození smyslu otáčení ...