© K. Pansky 2021 - 2024
Termostat v.2
        Tento bastl začal z konce, koupil jsem pěknou krabičku a otázka zněla, co do ní. Krabička má vyříznuté okno pro displej s řadičem HD a otvory pro tlačítka, volba  nakonec padla na termostat. Řídící čip ATtiny1616, RTC DS3232M, čidlo teploty DS18B20, záloha RTC pomocí baterie, vše ovládáno třemi tlačítky, displej na bázy řediče HD, komunikace pomocí 4-bitové datové sběrnice plus 3 řídící signály. Rozpracováno ...