© K. Pansky 2021 - 2024
Časovač v.2
Časovač v.2 řídí čip ATtiny4313 s oscilátorem s externím krystalem 4.194304 MHz pro snadnější a přesnější odvození kmitočtu časovače 1Hz, displej je zapojen v multiplexním režimu se společnou anodou, v klatodách jsou navíc zapojena ovládací tlačítka.
Ukázka časovače v.2, ve videu je chybně uveden rozsah sekund, ty jsou pochopitelně v rozsahu 0 - 59