© K. Panský, 2021 - 23
Teploměr s 1x DS18B20
        Teploměr řídí mikroprocesor ATtiny814, displej HT1621B, teplota vyčítána alespoň po 1s, aby se minimalizovalo oteplování čidla při převodu. Schéma jsem nekreslil, zapojení je triviální.