© K. Pansky 2021 - 2024
Rozběh motoru Y/Δ
        Krátká ukázka programu ovládání rozběhu asynchronního motoru Y/Δ včetně simulace dvou poruch.