© K. Pansky 2021 - 2024
Pohon SAS
    Servopohon SAS xx.xx se u nás v provozu osazuje jako náhrada za pohony SQS. Celkem snadná montáž, prostor přívodu kabelu by si zasloužil zvětšit, celkem tichý chod, na rozdíl od SQS.
Závada pohonu SAS (už několikátá v krátké době u této řady)

Bohužel je to už v krátké době druhý servopohon, který se doslova rozpadl.