© K. Pansky 2021 - 2024
Pohon SQS
         Konkrétně varianta SQS 359.05 Siemens, napájení 230V, uchycení na ventil převlečnou matkou bez nářadí, má samoadaptivní funkci, což znamená, že si vymezí rozsah zdvihu podle krajních poloh ventilu. Bohužel, po nějakém čase dost často začal zlobit vypínací mechanismus, který ovládá koncové spínače, takže pokud byl pohon s ventilem v jedné z krajních poloh, bylo vidět a slyšet, jak se bez úspěchu, přerušovaně snaží vypnout. Co se týče hlučnosti, oproti takovému pohonu SAS je docela hlučný. Tento typ je vybaven havarijní funkcií uzavření pomocí zpětné pružiny.