© K. Panský 2021 - 22
Hodiny s matrix displejem
     Nejprve samotný displej, řídící čip ATmega4808, RTC čip DS3232M zálohovaný baterií, čidlo teploty DS18B20, mikroprocesor vyčítá teplotu z čidla cca po 2s, panel s matrix zobrazovačem je poskládán z jednotlivých koupených modulů s driverem MAX7219, ty jsou osazeny na plošný spoj a navzájem mezi sebou propojeny, jsou doplněny filtrační kondenzátory ... Níže je video ukázka, jak by to mohlo vypadat. Schema zde .
Hodiny s matrix displejem
       Screeny displeje za různého nastavení fotoaparátu, proudu driverů a přiložení filtru.
      Samotný displej se skládá z jednotlivých modulů, na kterých je osazen dobře známý driver MAX7219.

DPS - Bottom
DPS - Top
Návr DPS finálních hodin