© K. Pansky 2021 - 2024
Binární hodiny ...
     Jde o hodiny, u nichž se časový údaj zobrazuje v binárním, respektivo BCD kódu. Časový údaj zobrazuje matice LED 8x8, řízená driverem MAX7219. V ukázce je pro jednoduchost použit hotový modul, pochopitelně jej lze zbastlit. Vše řídí mikrořadič ATtiny814 (ve videu uvedeno chybně 816) jako RTC byl použit DS3232M. Co se týče ovládání, vše se nastavuje dvěmi tlačítky, jedním se volí, která hodnota se bude nastavovat a druhým se mění samotná hodnota. Na matici se zleva zobrazuje den v týdnu, hodiny, minuty a sekundy. Mezi každým údajem je vždy jeden neaktivní sloupec pro snadnější čtení. Jelikož se u žádného z údajů nevyužívá nejvyšší led daného sloupce, jsou tyto použity jako signalizace toho, co se právě nastavuje, viz video. Při nastavování minut jsou sekundy automaticky nulovány, čítání začne po ukončení nastavování minut.