© K. Pansky 2021 - 2024
Časovač s proměnlivou délkou
stavů ON i OFF
    Jedná se o jednoduchý časovač tvořený mikrořadičem ATtiny402 a dvěma trimry připojenými na vstupy integrovaného 10 bitového AD převodníku. Jedním trimrem se nastavuje doba stavu ON, druhým doba stavu OFF. Mikrořadič střídavě čte tyto vstupy, uloží si přečtené hodnoty a v závislosti na jejich velikosti dochází v obsluze přerušení od časovače k řízení výstupu, který generuje stavy ON a OFF. V ukázce níže má časovač jeden rozsah, ale není problém např. pomocí DIP přepínače naprogramovat další rozsah. Cílem nebyla konstrukce přesného časovače, ale někdy se může hodit např. simulátor různých imobilizerů, alarmů, nebo generátoru impulzů s rozdílnou délkou obou stavů.