© K. Pansky 2021 - 2024
Termostat v.1 - chlazení / topení
Termostat řídí mikroprocesor PIC18F13K22 s krystalem 32.768kHz, displej PC-0802A1-2A (opravdu miniaturní, ale dnes už nesehnatelný), teplota je snímána čidlem DS18B20. Silová část je tvořena svorkovnicí, pojistkou, transformátorem 2x12V, stabilizátorem MC78L05, SSR relé S202S02, spinacím tranzistorem BC337 a můstkovým usměrňovačem.
Popis :
Termostat má funkci topení a chlazení, má možnost nastavit spínací diferenci v rozsahu 0.5°C až 1°C, všechny hodnoty se ukládají do EEPROM pouze tehdy, pokud se hodnota změní a po opuštění patřičného menu, aby se EEPROM šetřila. O provedeném uložení je uživatel informován na displeji.