© K. Pansky 2021 - 2024
Imobilizer ...
   Ukázka dvou imobilizerů ovládaných kontaktním čipem Dallas.
    V následujícím videu je ukázka samotného základu imobilizeru (podobný obvod bude použit i v zámku, proto ta zmínka ve videu o zámku) ovládaného kontaktními čipy Dallas. Vše řídí čip ATtiny402, zelená led symbolizuje relé, kterým by šel spínat / rozepínat libovolný obvod. Jeden z čipů je naprogramován, druhý ne. Imobilizer pracuje ve dvou pracovních módech, konkrétní mód se volí drátovou propojkou. V prvním módu po jednom přiložení elektronického klíče pracuje ve smyslu seputo -> nastavený čas -> rozepnuto (monostabilně), ve druhém po jednom přiložení elektronického klíče trvale sepnuto -> po dalším přiložení elektronického klíče trvale rozepnuto (bistabilně). Každý elektronický klíč má své 64 bitové unikátní číslo, které mikrořadič po přiložení klíče ke čtečce vyčte a porovná jej s již uloženými  klíči v paměti mikrořadiče. Pokud najde shodu, imobilizer bude reagovat podle navoleného pracovního módu.

Ve videu hovořím o zámku, protože byl přípravek původně určen k otevírání dveří, ale lze jej pochopitelně použít i jako imobilizer, nemělo smysl nahrávat dvě identická videa.