© K. Panský 2021
Imobilizer ...
   Ukázka starších konstrukcí dvou imobilizerů ovládaných kontaktním čipem Dallas. Vlevo určen do auta, vpravo např. na ovládání zámku dveří.
    V následujícím videu je ukázka jednoduchého elektronického zámku - imobilizeru ovládaného kontaktními čipy Dallas. Vše řídí čip ATtiny402, zelená led symbolizuje samotný zámek, případně relé, kterým by šel spínat / rozepínat libovolný obvod. Jeden z čipů je naprogramován, druhý ne. Zámek pracuje ve dvou pracovních módech, konkrétní mód se volí drátovou propojkou. V prvním módu po jednom přiložení elektronického klíče pracuje ve smyslu seputo -> nastavený čas -> rozepnuto (monostabilně), ve druhém po jednom přiložení elektronického klíče trvale sepnuto -> po dalším přiložení elektronického klíče trvale rozepnuto (bistabilně). Každý elektronický klíč má své 64 bitové unikátní číslo, které mikrořadič po přiložení klíče ke čtečce vyčte a porovná jej s již uloženými  klíči v paměti mikrořadiče. Pokud najde shodu, zámek otevře podle navoleného pracovního módu.