© K. Pansky 2021 - 2024
Ovládání 10 LED pomocí metody charliplexing
Čip ATtiny402 s 8 piny, z toho 4 piny jsou využity pro ovládání 10 LED pomocí metody - zapojení charlieplexing. LED jsou obslouženy v rutině přerušení od časovace TCA0. Čip ovládá led bargraf, ale je možné použít i běžné LED, jen je třeba mít na paměti, že by měly mít přibližně stejné otevírací napětí, v opačném případě by to nemuselo být funkční. LED jsou zapojeny mezi jednotlivé piny mikrořadiče a řídí se pomocí tří stavů, Hi - log1, Lo - log.0, Z - vysoká impedance. V ukázce je naprogramován 10 bitový binární čítač (trochu nezvykle zleva), ale meze se představivosti nekladou, šel by třeba udělat indikátor napětí baterie atd ... Pro upřesnění, pomocí 4 pinů by šlo touto metodou ovládat až 12 LED.
LED ovládané metodou charlieplexing