© K. Pansky 2021 - 2024
Poruchová signalizace ELSI
        Jedná se o modul, který hlídá poruchové stavy, při jejich výskytu podle nastavení blokuje svými kontakty požadované zařízení. Počet poruchových vstupů je osm, poruchy jsou tzv. měkké a tvrdé, každý vstup je pomocí DIP přepínačů, umístěných pod čelním panelem, konfigurovatelný, navíc se každý vstup poruchy dá invertovat. Výstupní kontakty jsou dva, 1. a 2. stupeň a chovají se právě podle nastaveného charakteru konkrétní poruchy. Přesný popis i s diagramem je přiložen, je zbytečné  to sem vypisovat. PS je buď ve variantě vstupních napětí por. stavů 230V, nebo 24V, napájecí napětí je 230V u obou. U nás jsou montovány do panelu v kombinaci s regulátorem RVD xxx a to tak, že rozpínací kontakt přeruší napájení přídržné fáze servo pohonů s havarijní funkcí a ty se zavřou.