© K. Panský 2021
Hodiny s 2x teploměrem
        Postavil jsem celkem dvě verze, první s čipem ATmega328P, druhá s ATmega4808, obě využívají jako čidlo venkovní teploty DS18B20 a čidlo vnitřní teploty, které je součástí obvodu RTC, DS3232M. Druhá verze má vylepšený software, vylepšení spočívá v možnosti povolení / zakázání zobrazování vybrané teploty, případně zobrazování obou teplot. Obě varianty se ovládají třemi tlačítky, pro vstup do nastavení se musí jedno z tlačítek stisknout a přidržet. Obě varianty mají také nastavení jasu podsvícení a uchování této hodnoty v SRAM RTC. U druhé varianty se do SRAM RTC ukládá i hodnota navoleného módu zobrazování teplot. RTC obvod je zálohován baterií. Schéma s variantou ATmega328P, schéma druhé varianty s ATmega4808, liší se jen zapojením pinů a v osazení lineárního stabilizátoru napájení. Co se týče samotného displeje, jedná se běžný znakový displej na bázi řadiče HD, s nímž mikrořadič komunikuje po 4 bitové sběrnici a pomocí 3 řídících signálů. displej má 4 x 16 znaků, jde pochopitelně použít i se 2 x 20 znaky, jen se musí upravit adresy v programu. RTC je zálohován baterií, která v ukázce na desce není osazena pro nedostatek místa. Programovací rozhraní je UPDI.