© K. Pansky 2021 - 2024
Regulátor RVD
       Na stránkách o regulátorech (postupně bude doplňováno) lze nalézt regulátory, na které jsem narazil v našem provozu během praxe, vesměs od Siemensu, takže např. RVD, RWM, RWP, PCX, ACX ... a jejich případné opravy.
    Na obrázku regulátor RVD, vlevo výměna vadných relé a to buď za nový kus, nebo za zhotovený modul SSR relé. Není potom sice slyšet typické sepnutí relé, ale relé SSR regulátor přežijí. Vpravo dole je vidět zálohovací kondenzátor vybraných hodnot regulátoru, časy setrvání uložených hodnot po výpadcích napájení se někdy dost liší, kus od kusu.

Oprava vadných relé regulátoru RVD