© K. Pansky 2021 - 2024
Hodiny s displejem od HP 5082 - 7433
     Dostaly se mně do ruky dva typy displejů od HP, jedná se o modul 1 x 3 a 1 x 5 sedmisegmentovky. Nad každou pozicí je čočka. Co se týče rozteče pinů, jdou osadit do pouzdra DIL, tedy 2,54 mm. Pochopitelně je lze i přímo zapájet. Uvedená dvě zapojení se liší pouze v typu displeje, jinak jde o hodiny v kombinaci s teploměrem, požadovaný zobrazovaný údaj je buď statický, nebo se muže cyklicky střídat. Jako řídící čip je osazem ATmega4808, hodinový čip DS3232M zálohovaný baterií. Schéma č.1 a č.2
     DPS je vlastní výroby, oboustranná, vytvořená fotocestou, poprvé za použití pauzovacího papíru, do teď jsem používal transparentní fólii. ...
Edit: Hodiny byly softwarově rozšířeny o teploměr, údaj o teplotě se vyčítá z RTC čipu.

Hodiny & teploměr s displejem od HP