© K. Panský, 2021 - 23
Hodiny s displejem od HP 5082 - 7433
     Dostaly se mně do ruky dva kousky displeje od HP, datasheet zde, jedná se o modul 1 x 3 sedmisegmentovky, který má nad každou pozicí jakousi čočku. Co se týče roztečí pinů, jde osadit do pouzdra DIL, tedy 2,54 mm. Pochopitelně lze je i přímo zapájet. Uvedené zapojení jsou hodiny v kombinaci s teploměrem, požadovaný zobrazovaný údaj je buď statický, nebo se muže cyklicky střídat. Jako řídící čip je osazem ATmega4808, hodinový čip DS3232M zálohovaný baterií.
     DPS je vlastní výroby, oboustranná, vytvořená fotocestou, poprvé za použití pauzovacího papíru, do teď jsem používal transparentní fólii. Schéma ...
Rozpracováno ...