© K. Pansky 2021 - 2024
Blikač v.1
     Nějaké to blikání :-) Čip ATtiny402, 4ks modrých led, 4ks odporů,  pár řádek kódu a už to bliká ...