© K. Panský 2021 - 22
Časovač v.1
     V ukázce konstrukce časovače, který řídí čip ATtiny814, jako displej je osazen EADog104, komunikace s displejem po sběrnici SPI, (lze i po TWI) ovládání rotačním enkodérem s tlačítkem. Výstupním silovým prvkem může být klasické, nebo SSR relé, v ukázce je zastoupen zelenou LED. Odpočítávání lze kdykoliv zastavit, pokud dojde během odpočítávání k aktivaci a změně hodnoty enkodérem. Enkodér je připojen na PORTA a obsluhuje se v přerušení od náběžné i sestupné hrany na PA1, přerušení má vyšší prioritu, jak přerušení od časovače timeru TCA0, který po spuštění odpočítává sekundy.
Ukázka ovládání časovače ...