© K. Pansky 2021 - 2024
Časovač v.1
     V ukázce konstrukce časovače, který řídí čip ATtiny814, jako displej je osazen EADog104, komunikace s displejem po sběrnici SPI, (lze i po TWI) ovládání rotačním enkodérem s tlačítkem. Výstupním silovým prvkem může být klasické, nebo SSR relé, v ukázce je zastoupen zelenou LED. Odpočítávání lze kdykoliv zastavit, pokud dojde během odpočítávání k aktivaci a změně hodnoty enkodérem. Enkodér je připojen na PORTA a obsluhuje se v přerušení od náběžné i sestupné hrany na PA1, přerušení má vyšší prioritu, jak přerušení od časovače timeru TCA0, který po spuštění odpočítává sekundy.
Ukázka ovládání časovače ...
Ve videu je chybně uveden rozsah sekund, ty jsou pochopitelně v rozsahu 0 - 59