© K. Pansky 2021 - 2024
Digitronové hodiny
Digitronové hodiny - pohled na řízený, spínaný zdroj 170V
Digitronové hodiny - pohled na řídící a RTC část
Digitronové hodiny - jsou vidět optočleny pro řízení v multiplexu
     Osazení: Mikroprocesor ATmega4808, digitrony Z566M spínané v multiplexu přes optočleny TLP627F, RTC DS3232M zálohovaný baterií, katody spíná MH74141, jas je řízen ve dvou úrovních pomocí jednoho optočlenu, Zdroj napětí 180V se skládá z PWM controlleru UC3843 posíleného tranzistorem IRF740, další, digitální tranzistor BCR108W zapíná/vypíná obvod UC3843. Hodiny jsou ovládány třemi tlačítky, dvě slouží k nastavení času a jedním se aktivuje ochranný cyklus digitronů. DPS je navržena v Eaglu, deska vyrobena v JLCPCB. Co se týče přesnosti RTC čipu, potvrdilo se mně, že 10ks DS3232M za cca 200 Kč z Ali nemůže konkurovat 1ks za 250 Kč, např. z TME.
Schema ...
Digitronové hodiny