© K. Pansky 2021 - 2024
RGB panel 8x8 s WS2812B
     Řídící čip ATtiny814, modul LED 8x8 s WS2812B. Software umožňuje použít různé fonty, pochopitelně v rámci matice 8x8, každému znaku lze přiřadit barvu i jas. Fotografie i video jsou schválně tmavší, aby byly zobrazované znaky čitelnější.
Panel RGB 8x8 s WS2812