© K. Pansky 2021 - 2024
Budík v.2
      Druhou verzi budíku řídí mikrořadič ATtiny816, jako displej byl použit jednořádkový EAdog081 s podsvětlením, komunikující na sběrnici SPI. Celý se ovládá pomocí 4 tlačítek, z nichž 3 mají dvě funkce závislé na okamžitém režimu. Podsvětlení se zapíná při stisku jakéhokoliv tlačítka, aniž by se změnil jakýkoliv režim, nebo nastavení a je časově omezeno. Čas je vyčítán z RTC obvodu DS3232 v něm je i porovnáván a podle stavového registru je vyhodnocováno případné buzení, není využit výstup RTC pro případné přerušení mikrořadiče. V RTC , konkrétně v RAM, se uchovává i informace ohledně zapnutí/ vypnutí budíku tak, aby stav odpovídal před případným výpadkem napájení. Přerušovaný budící tón zprostředkovává piezo měnič spínaný tranzistorem.
Budík v_2