© K. Pansky 2021 - 2024
Blikač s LED, řízený osvětlením
    Základ tvoří mikrořadič ATtiny814 s jednou led zapojenou mezi jeho dva piny. Princip činnosti  je založen na faktu, že osvícená led generuje malé napětí. V tomto konkrétním zapojení se ovšem nevyužívá ADC převodník, ale vyhodnocuje se přímo log. úroveň na jednom ze dvou pinů. Jeden je pro anodu, druhý pin slouží střídavě jako katoda a vstup pro sampl log. úrovně. Na základě jeho hodnoty mikrořadič led případně rozbliká.
Blikač řízený osvětlením s jednou LED