© K. Pansky 2021 - 2024
Přesný stupňovitý generátor signálu PWM
      Generátor PWM lze postavit různými způsoby, od plynule regulovatelných s obvodem NE555 až po ty s mikroprocesorem, no našel jsem na netu starší, ale docela elegantní řešení, pokud např. stačí skoková regulace po 10% se střídou 0% až 100%. Jádrem je dekadický čítač CMOS 4017, klopný odbvod R-S složený ze 2 logických hradel CMOS NOR 4001 a generátor kmitočtu tvořený jedním Schmittovým hradlem CMOS 4584, viz schéma. Aby na vstupech klopného obvodu R-S nedocházelo k zakázanému stavu, kdy se na obou vstupech objeví log.1, jak tomu bylo u původního zapojení v případě navolení PWM 0%, jsou využita i zbylá hradla, který tento stav blokují. Funkce zapojení je celkem jasná, asi netřeba dalšího popisu. Výhodou použití obvodů CMOS jsou menší nároky na napájení a jeho větší rozsah. Schema zde .

Krátká video ukázka ... ve schematu ve videu je chyba, výstup je uzeměn. Ve schematu v linku zde na stránce opraveno.