© K. Pansky 2021 - 2024
RFID zámek 125 kHz v.1
       Jednoduchá konstrukce zámku ovládaného RFID čipem na bázi 125 kHz. Zámek tvoří čtecí modul EM - 18, řídící mikrořadič ATtiny814, který se čtecím modulem komunikuje po sběrnici RS232, displej EADog 2x16 znaků na sběrnici SPI, tranzistor a piezo měnič. Co se týče počtu uložených RFID čipů, při menším počtu se mohou ukládat do vnitřní EEPROM paměti mikrořadiče, v případě požadavku na větší počet je lze ukládat do externí paměti EEPROM. Vzhledem k jednoduchému zapojení na nepájivém poli jsem schéma nekreslil.

Ukázka činnosti zámku ovládaného RFID čipem