© K. Pansky 2021 - 2024
PWM modul v.1
   Jedná se o koupený modul, který má rozsah napájecího napětí  3 až 28 VDC s maximálním výstupním proudem 30 mA. U modulu se nechá nastavit kmitočet v rozsahu 1 Hz až 150 kHz a střída 0 až 100%. Škoda, že hmatníky tlačítek nejsou vyšší, aby to šlo snadněji zabudovat do krabičky, bude nutná výměna. Využití je celkem jasné, ovládání otáček, jasu stejnosměrně napájených komponent, nebo konkrétně u mě, testu čerpadel ovládaných signálem pwm.