© K. Panský 2021 - 22
Tester kontaktů relé
   Osazení: mikroprocesor ATtiny814 (pod displejem), displej od EADOG, A/D převodník ADS 1115, stabilizátor LM317BD2T, zapojený jako zdroj proudu, jako zdroj napájení MCP1640.
   Přípravek slouží pro měření malých odporů kontaktů relé v řádech desetin, setin ohmu. Princip je jednoduchý, proud 100mA prochází měřeným odporem, úbytek na odporu měří A/D převodník ovládaný po TWI mikroporcesorem, ten jej zobrazí na displeji. Stabilizátor LM317 pracuje jako zdroj proudu, jeho odpor pro požadovaný proud 100mA je sestavený z paralelně zapojených 8 x 100R na výsledných 12.5R .
Schema ...