© K. Pansky 2021 - 2024
Tester kontaktů relé
       Přípravek slouží pro jednoduché proměření kontaktů zabudovaných relé, u mě speciálně v regulátorech. Nejedná se tedy o kompletní otestování celého relé, kdy by se mohly např. měřit časy sepnutí a rozepnutí kontaktu, k tomu by se relé muselo vždy vypájet, na což není v provozu čas. Dost často se stává, že kontakt relé začne špatně převádět, zpočátku jen občas, což se projevuje nekvalitní regulací topné vody a navíc se taková závada špatně identifikuje. Princip je jednoduchý, proud cca 100mA z proudového zdroje tvořeného stabilizátorem LM317 prochází měřeným kontaktem, úbytek napětí na něm vyhodnocuje A/D převodník ovládaný po sběrnici TWI mikroporcesorem, ten jej přepočítá na odpor a zobrazí na displeji. Schema ...
       Osazení: mikroprocesor ATtiny814 (pod displejem), displej od EADOG, A/D převodník ADS 1115, stabilizátor LM317BD2T, zapojený jako zdroj proudu, zdroj napájení je tvořen obvodem MCP1640.