© K. Pansky 2021 - 2024
Budík v.1
         Řídící čip ATmega328P, RTC DS3232M zálohovaný baterií, piezo ovládaný přes tranzistor, membránová klávesnice připojená páskovým vodičem, displej s řadičem TM1637, dobastleny dvě sig. led zap/vyp budíku a run/prog času a buzení. Při nastavování času buzení se dvojtečka rozsvítí trvale, programování je signalizováno horní led, zapnutí buzení pak signalizuje spodní led. Ve finální verzi byl vypuištěn jak usměrňující můstek, tak stabilizátor a vše je napájeno spínaným zdrojem 3.3V. Aktivní signál buzení se vypne stisknutím libovolného tlačítka. Schéma ...