© K. Pansky 2021 - 2024
Kódový zámek s klávesnicí 3x4
        Jedná se o konstrukci zámku ovládaného klávesnicí 3 x 4 tlačítka zapojených v matici, bez displeje. Řídící čip ATtiny816 běží na vnitřním oscilátoru 16MHz. Zámek pracuje ve dvou režimech, servisním a pracovním. Do servisního režimu se vstupuje přes vyhrazený kód, v kterém se dá změnit uživatelský kód. Klávesnice zámku je proti zákmitům ošetřena softwarově, jako indikátory stavu jsou použity dvě led diody a jeden piezo měnič. 1. led signalizuje otevření zámku, 2. led signalizuje aktivaci paměti zámku trvalým svitem, nebo vstup do servisního režimu blikáním. Co se týče funkce zámku, zadání kódu je časově omezené a to tak, že se hlídá čas stisku každého tlačítka (cca 1s), po překročení času se zadaná čísla resetují bez ohledu na jejich platnost. Zámek je rozšířen o další funkci, kdy po zadání platného uživatelského kódu a stisku tlačítka '*' během otevření zámku se aktivuje paměť, takže k dalšímu otevření stačí stiknout pouze hvězdičku. Při stisku jakéhokoliv jiného znaku se tato funkce automaticky zruší. Zadáním servisního kódu se vstoupí do programování uživatelského kódu, rozbliká se 2. led a čeká se, bez časového omezení, na zadání 6 libovolných znaků, tedy včetně '*' a '#'. Po zadání posledního znaku zhasne 2. led, ozve se delší pípnutí, kód se uloží a menu nastavení se automaticky opustí. Pokud by došlo k pokusu uložit jako uživatelský kód servisní kód, 2. led stále bliká, ozve se 3x krátké pípnutí, kód se neuloží a dále se čeká na zadání platné kombinace. Pokud je aktivní servisní režim, odejde se z něj tedy buď zadáním nového uživatelského kódu, nebo přerušením napájení a v takovém případě zůstává platný posledně uložený uživatelský kód. Chod celého programu v mikroprocesoru je hlídán obvodem watchdog.
Zámek na kód

Ukázka chodu zámku ...